Služby

Patenty a ochranné známky

Nedovolíme, aby vás předběhla konkurence

Nečekejte, až to konkurence udělá za vás. Buďte rychlejší. Pomůžeme vám s přihlášením ochranných známek, průmyslových vzorů, užitných vzorů i patentů. Věřte nám, že se do toho nechcete pouštět bez odborníků, kteří vědí, co dělají.

Postavíme se za vás před patentovými úřady

Zastupujeme vás v řízení před:

  • národními patentovými úřady v Česku, na Slovensku i v ostatních zemích Evropské unie
  • národními patentovými úřady v Rusku, Moldavsku, Bělorusku, Ukrajině, Kazachstánu a v dalších zemích bývalého Sovětského svazu
  • národními patentovými úřady v Srbsku a dalších zemích bývalé Jugoslávie
  • národními patentovými úřady v Turecku, na Blízkém východě a v severní Africe
  • Mezinárodním úřadem Světové organizace duševního vlastnictví se sídlem v Ženevě (Švýcarsko)
  • Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví se sídlem v Alicante (Španělsko)

Hlídáme, aby vaše značka zůstala opravdu unikátní

Pravidelně za vás sledujeme rejstříky a věstníky ochranných známek, abychom včas odhalili přihlášky, které jsou podobné starším ochranným známkám našich klientů. Jen tak dokážeme včas zasáhnout a uchránit vás od možných ekonomických ztrát. Spotřebitelé by si totiž mohli snadno splést vaši značku s tou, kterou se pokouší zapsat vaše konkurence a která se podobá vaší ochranné známce.


Spory a právní poradenství

Konzultujeme

Probíráme s vámi cokoliv, s čím se právě potýkáte, a pomáháme vám najít správný postup a řešení. Může jít o konkrétní porušení práv duševního vlastnictví, kdy si nejste jistí, jak postupovat. Možná jste se stali obětí nekalé soutěže anebo byla narušena vaše práva na ochranu názvu či jména osoby/firmy. A nejspíš vůbec netušíte, jak váš problém pojmenovat a zda vůbec o problém jde. Od toho jsme tu my. Přijďte a pomůžeme vám na to přijít.

Vypracováváme dokumentaci

Nepříjemná práce, která by vám trvala hodiny. My ji uděláme za vás, a hlavně s absolutní zárukou, že mají dokumenty veškeré náležitosti a žádné mezery. Vypracováváme smluvní dokumentaci, licenční smlouvy, koexistenční dohody a dohody o spolupráci.

Děláme právní expertízy

Mravenčí práce. Bez které se ale neobejdete, pokud chcete mít v ruce dobrý základ pro řešení sporů. Zpracováváme pro vás právní expertízy a stanoviska, návrhy možného postupu, analýzy řešení mimosoudních řešení sporů a analýzy koexistenčních dohod.

Podáváme žaloby

Tady se bez odborníka neobejdete. Podáváme za vás žaloby na porušení průmyslových práv podle zák. č. 221/2006, na porušení autorských práv podle zák. č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) a na nekalou soutěž. Stojíme za vámi po celou dobu řízení a neopouštíme vás ani při případném odvolání.

Bojujeme za vaše práva

Hlídáme vám záda. Pomáháme zadržet podezřelé zboží, které porušuje vaše práva, ve spolupráci s Celní správou České republiky nebo jiného státu. Podáváme za vás žaloby na určení a zničení padělků i napodobenin a trestní oznámení. A samozřejmě vás zastupujeme v trestních řízeních o porušení práv duševního vlastnictví. Jsme s vámi u každého kroku.