O nás

S každým klientem pracujeme, jako by byl náš jediný. Vaše nápady bereme jako své vlastní. Vážíme si vás i vaší práce a obojí chráníme, jako by šlo o nás samotné. Jen tak se za vás dokážeme prát s opravdovou vervou. A je úplně jedno, jestli jste firma, úřad, škola, nezisková organizace nebo fyzická osoba. Každý klient je pro nás stejně důležitý jako jiný. Zastupujeme vás před mezinárodními a národními patentovými úřady v celé Evropské unii. Dále se specializujeme na Rusko, Moldavsko, Bělorusko, Ukrajinu, Kazachstán, Srbsko, Turecko, Blízký východ a severní Afriku.

Kdo za vámi stojí?

Mgr. Marek Hylena - advokát, evidenční číslo ČAK 08720

Poradí vám a zastupuje vás před úřady ohledně práv duševního vlastnictví. Ať už jde o registraci, sporná řízení anebo smlouvy. Zpracuje pro vás smlouvy týkající se autorského a průmyslového práva, smlouvy o dílo, licenční a koexistenční smlouvy. U soudních řízení a sporů už proseděl desítky hodin, takže rozhodně ví, co dělá, když jde do tuhého.

PhDr. Ladislav Sudík – administrátor projektů, rešeršní specialista

Poskytuje advokátům a spolupracujícím patentovým zástupcům kompletní administrativní podporu v celé oblasti ochrany duševního vlastnictví. Má na starosti rešerše v českých i zahraničních databázích a posuzuje, zda je dané označení možné zapsat či nikoliv. Připravuje podklady k podání přihlášek vašich ochranných známek, průmyslových i užitných vzorů.